Българска асоциация по хемофилия

Bulgarian Haemophilia Association

Българска асоциация по хемофилия

Споделянето е сила

Българска асоциация по хемофилия

Споделянето е сила

За организацията

Българската асоциация по хемофилия (БАХ) e неправителствено нестопанско сдружение, учредено в обществена полза от група болни от хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти, ангажирани в сферата на коагулопатиите. В него членуват 122 души от цялата страна. Основната цел на БАХ е да защитава правата и интересите на болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки коагулопатии, както и техните семейства, като следи и подобрява нивото на медицинско обслужване, качеството на живот и социалното положение на тази група болни. Българската асоциация по хемофилия е организация с широко национално и международно присъствие, чрез участието си като активен член на национални и международни пациентски обединения: сдружение „Национална пациентска организация”, Европейския хемофилен консорциум и Световната федерация по хемофилия. БАХ е регистрирана през 2011 г. и се явява продължител на започналото през 1995 г. пациентско движение за постигане на едно по-добро бъдеще на болните с коагулопатии в Република България.

Болни от Хемофилия
Деца
%
момчета
Обхванати от НЗОК

Българска асоциация по хемофилия

Споделянето е сила

Нашия скромен екип

Виктор Паскалев

Председател

Петя саздова

софия – център

Йордан Недевски

Зам. председател

Мария Сотирова

Координатор – Пловдив

Председател

Бойко Гаргов

координатор – софия

Мирена Манзова

координатор – варна

Българска асоциация по хемофилия

Споделянето е сила

За организацията

Българската асоциация по хемофилия (БАХ) e неправителствено нестопанско сдружение, учредено в обществена полза от група болни от хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти, ангажирани в сферата на коагулопатиите. В него членуват 122 души от цялата страна. Основната цел на БАХ е да защитава правата и интересите на болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки коагулопатии, както и техните семейства, като следи и подобрява нивото на медицинско обслужване, качеството на живот и социалното положение на тази група болни. Българската асоциация по хемофилия е организация с широко национално и международно присъствие, чрез участието си като активен член на национални и международни пациентски обединения: сдружение „Национална пациентска организация”, Европейския хемофилен консорциум и Световната федерация по хемофилия. БАХ е регистрирана през 2011 г. и се явява продължител на започналото през 1995 г. пациентско движение за постигане на едно по-добро бъдеще на болните с коагулопатии в Република България.

Контакти

София

  • +359885004727
  • sazdova.p@hemo-bg.org

Пловдив

  • +359899894479
  • sotirova.m@hemo-bg.org

Варна

  • +359888116685
  • manzova.m@hemo-bg.org

Централен адрес в София

  • София, жк. Хиподрума, бл. 120, вх. А, ет. 2, ап. 6
  • +359 2 478 39 64
  • + 359 2 489 73 01
  • office@hemo-bg.org
Close Menu